tisdag 1 oktober 2019

Skapandet av en livsfilosofi
För att inte flyta planlöst genom livet bör varje människa ha en livsfilosofi. Någon sorts strategi för att skapa mening och mål i sitt liv. Sedan får man inte glömma att det viktigaste är vad vi gör här och nu. För rent krasst så finns det ingen historia och ingen framtid heller. Allt som finns är här och nu.
Det som tillhör din historia var en gång ditt - här och nu. Och det som är din framtid är inget annat än en illusion skapad av ditt intellekt för att ha någonting att sikta mot. Din framtid finns inte. Din framtid kommer aldrig att finnas. Det enda som kommer att finnas är ditt här och nu… fast där och då… om du fattar?
Men - om vi bortser från denna fakta så vill jag påstå att det ändå är både trevligt och nödvändigt att skapa en sorts plan för hur du vill att din ”framtid”… och din personlighet skall utvecklas. Hur din plan ska se ut bestämmer du själv, men vissa ingredienser är nödvändiga. Man får inte heller glömma att en livsfilosofi är ett ständigt pågående projekt. Dina planer, principer och mål kommer ovillkorligen att ändras under resans gång (Det bör de göra allteftersom du utvecklas).

Låt mig visa lite grovt hur min egen livsfilosofi är utformad i skrivande stund. Jag ger dig visserligen bara de viktigaste hållpunkterna då mina innersta tankar och känslor tillhör mig och ingen annan. Sedan får vi inte glömma att ett fördefinierat mål är ett mål. Det är någonting man arbetar mot, något man vill uppnå. Man är inte där än men man jobbar på det. De mål man sätter bör vara ordentligt tilltagna... inte ouppnåeliga, men utmanande. Det är meningen att dina mål skall få dig att utvecklas… de ska vara både en utmaning och inspiration. På tal om inspiration så ska du alltid låta dig inspireras av andra under resans gång. Det är sunt. Det är klokt. Det betyder att du respekterar andra och redan här har du hittat kärnan i alltsammans.

-          Var var vi?
-          Jo… mina hållpunkter. Här kommer de.
Min livsfilosofi följer vissa sedan länge kända läror. Jag har plockat från flera olika inspirationskällor men reviderar hela tiden.

Följande krävs…

GODA VANOR:

 • Var proaktiv.
 • Sätt tydliga mål (kort och lång sikt)
 • Prioritera rätt
 • Tänk vinna/ vinna (Win-Win)  i din relation med andra.
 • Lyssna och förstå andra innan du framför dina egna åsikter.
 • Synergi. Samarbeta effektivt. 1+1=3, typ.
 • Vässa dina kunskaper.

FASTA PRINCIPER RÖRANDE:

 • Sanning
 • Kärlek
 • Makt/styrka
 • Enhet (tanken att allt är ett)
 • Auktoritet (din auktoritet, hur du framstår för andra, bygg dig trovärdig)
 • Kurage. (Stå upp, ingen respekterar en sylt-rygg)
 • Intelligens. (När sanning, kärlek och kraft är i fas uppstår intelligens, inte förr. Jobba på det) Motsvarigheten är dum, korkad, ointelligent… som uppstår genom machoattityder.

Så här kan riktlinjerna / dina principer se ut.
·       
 •  Alla människor är sammankopplade… via ett kollektivt medvetande. Behandlar du någon illa så behandlar du dig själv illa.
 • Alla människors lika värde.
 • Demokratisk värdegrund.
 • Personlig utveckling (att dela med dig av)
 • Respektera djuren och naturen
 • Pengar är bra men inte allt.
 • Tala alltid sanning (klarspråk)
 • Slutför det du påbörjat.
 • Lova inget du kanske inte kan hålla.
 • Utmana rädslor, problem och svårigheter
 • Tänk och säg något positivt, gör någon glad – varje dag.
 • * I din yrkesroll och mot dina arbetskamrater.
 • Gör sådant andra inte vill göra. Tillhör de fem procenten. Det gör dig unik.
 • Tala till – inte om en person.
 • Använd aldrig nedsättande ord om någon.
 • Vårda och stärk kropp och själ.
 • Förhållande till tobak, spel och alkohol.
 • Släpp sådant du inte kan påverka.
 • Lyssna och förstå.
 • Säg förlåt!
 • Win/Win eller ingen överenskommelse alls.

Sätt ord och innehåll bakom varje princip. Du måste veta exakt hur du vill förhålla dig till de olika principerna, annars är de inga principer. Men kom ihåg. Spänn bågen högt. Dina principer är inte bara principer, de är utvecklingsbara mål. Låt mig ge dig ett exempel genom att dela med mig av * mina egna principer kring min yrkesroll och mina arbetskamrater.  

Vi tillbringar mer tid på vårt arbete än hemma med familjen. Det gör att din arbetsplats och dina arbetskamrater är viktiga ingredienser i ditt liv. Vi ska må bra tillsammans.

·       * I min yrkesroll och mot mina arbetskamrater

”Jag går till mitt arbete med glädje. Jag njuter av resa dit och hem. Jag identifierar så många positiva saker jag kan på vägen. På mitt jobb hittar jag glädje i varje arbetsuppgift. Jag avlägsnar motstånd i alla former. Jag försöker alltid vara glad och positiv. Jag gör alla arbetsuppgifter som mina arbetskamrater inte vill göra, och jag gör det med ett leende.

Jag är hjälpsam och tillmötesgående. Jag lyssnar noga på mina arbetskamrater, oavsett vad de säger. Jag lyssnar på deras problem och försöker förstå hur de känner. Jag går in i varje uppgift med 100%. Jag städar efter mig och söker ordning och struktur. Jag njuter inne i mig själv, jag förverkligar och förbättrar mig själv samtidigt som jag utför mitt arbete. Det finns alltid något intressant eller nyttigt att lära en arbetsdag.

Jag tar till mig, antecknar och strukturerar allt som kan vara till gagn för mina arbetskamrater eller till min personliga utveckling. Att ha ett arbete är toppen. Att tjäna pengar samtidigt som man har kul och mår bra är en underbar känsla. Jag är tacksam över mina arbetskamrater och mitt arbete. Jag är tacksam i nuet. Varje dag.”

Detta är mina principer och min livsfilosofi utformad när det gäller mitt arbete och mina arbetskamrater. Detta är mina principer och målet jag strävar mot. Jag är kanske inte där ännu, men jag ska ta mig dit… 

På liknade sätt fyller du upp dina övriga mål och principer. Tänk efter noga. Vad vill du att de innehåller, vad vill du uppnå. Kör…

Men… Innan man börjar sitt förändringsarbete måste man veta var man befinner sig just nu. Man måste värdera sin nuvarande status. Man behöver betygsätta vissa delar av livet. Se nedanstående utdrag. Gör din värdering där tio är "perfekt” och 1 är uselt.

1.      Vanor & dagliga rutiner
2.      Karriär & arbete
3.      Hälsa & fitness
4.      Mental utveckling & utbildning
5.      Sociala förhållande & relationer
6.      Hem & familj
7.      Känslor
8.      Person (character) & Integritet
9.      Livsändamål & bidrag
10.  Spirituell utveckling

När du är klar. Allt som inte blev en nia eller en tia förvandlas automatiskt till en 1a. Sjuor och åttor är värdelösa. Det betyder att du inte är nöjd med den delen. Det spelar ingen roll om du tycker att du är duktig. Du har inte nått hela vägen fram och måste arbeta på den delen av ditt liv. Så är det bara. Acceptera och utforma din plan/livsfilosofi med detta i åtanke.


IDENTIFIERA DINA ROLLER.

Vi har alla olika roller i livet. Vi måste anpassa oss till dessa. Och även här vill vi uppnå bästa möjliga resultat. Gör på samma sätt som med dina principer och mål. Identifiera dina roller och lägg upp en strategi för att förbättra dina relationer. Dina roller kan vara: Som far, mor, syskon, mormor, farmor, son, arbetskamrat, hundägare, släkting, medmänniska. Du vet bäst själv vilka som ingår i ditt liv och ditt förhållande till dem. Sätt fart. Skissa upp en bättre framtid redan i dag. Du kan göra det. Börja i små steg och bygg ut din livsfilosofi under lediga stunder. Det är både stimulerande och roligt och du kommer att se fantastiska resultat i ditt liv nästa på en gång.

Lycka till!

/Stellan.

PS: Denna sida kan komma att uppdateras/revideras allteftersom nya tankar och insikter når mitt medvetande 😉  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mansbebisarnas felkalkyl - ett uppvaknande?

I ett förhållande mellan kvinna och man räknas dagligen osynliga (onämnbara) poäng. Vi värderar varandras insatser i förhållandet hela t...